Husgrupper - Housegroups

Hjem
Gardermoen International Baptist Fellowship
Om Oss
Gudstjeneste program
Church program
Arkiver
Archives
Baby Song
JUBA Klubb
"The Round Table" Monthly bible study
"Det Runde Bord" Månedens bibelstudie
Husgrupper - Housegroups
Kontakt Oss
Pastorene
Linker

Husgrupper

Husgrupper er  en viktig del av menighetens liv;
et sted hvor vi kan bygge fellesskap med Jesus og hverandre

Alle er velkommen til å delta i en av våre husgrupper

Husgruppene møtes hver uke  eller annen hver uke

For mer informasjon kontakt:

Linda Aadne på 47254001

House Groups 

 

 

House Groups  are an important part of the life of our church;
a place for building fellowship with Jesus and each other.

Everyone is welcome to participate in one of our housegroups

The house Groups meet every week or every other week

 

 

For more information contact:

 

Linda Aadne 47254001

 Enter supporting content here

dnblogofarger.jpg
The Norwegian Baptist Union
Kontakt Adresse:
Linda and Terje Aadne
Bevervegen 52, 2030 Nannestad, Norge
gardermoen.kristne.fellesskap@baptist.no
Linda Aadne mob. 47 25 30 60
Terje Aadne Tlf. mob. 47 25 40 01